In 2000 riepen de VN 18 december uit tot Internationale Dag van de Migrant. Sinds 2006 ondersteunt het Federaal Migratiecentrum elk jaar een initiatief om de Belgische bevolking te informeren en te sensibiliseren over migratie.

Migratie doet de wereld draaien

Al uw bewegingen op één kaart.

Op 18 december 2014 hebben we een kaart geprojecteerd vanop een stand in het treinstation Brussel-Zuid. Heel wat voorbijgangers en bezoekers van onze website stippelden hun levensparcours uit door de punten tussen hun geboorteplaats en hun huidige woonplaats te verbinden. Boven op de stromen van andere deelnemers veranderde de kaart live mee met de bewegingen van u allen. Toch geeft deze kaart maar een heel klein deeltje weer van de vele verplaatsingen die elk dag de migratie vormen.

Meer weten over migratie? Bekijk de verschillende rubrieken!

Migratie doet de wereld draaien

Migratiestromen zijn vaak complexer dan je op eerste zicht denkt.

Deze kaart toont de belangrijkste migratiestromen in de wereld. Wist u dat er globaal genomen evenveel stromen Zuid-Zuid lopen als Zuid-Noord? Dat van de 7 miljard inwoners van de wereld ongeveer 1 miljard mobiel is ?

Meer weten? Ga naar de verschillende rubrieken!

Migratie valt niet tussen de plooien

Plooi deze vervoermiddelen en ontdek de inzet van de Internationale Dag van de Migrant. Hoeveel mensen in België zijn geboren met een vreemde nationaliteit? Welke nationaliteiten zijn het meeste vertegenwoordigd in België? Download het vervoermiddel van uw keuze en ontdek het antwoord.

Migratie is beweging. Maar in welke richting?

Kom in anderhalve minuut alles te weten over de migratiebewegingen. Ontdek meer over de migratie in België en de meest vertegenwoordigde nationaliteiten in ons land.

LEXICON
Definities van simpele termen die soms verkeerd begrepen worden

Wat is migratie?

“Het feit dat een persoon een grens oversteekt om zich elders te vestigen.”

Alle levende wezens migreren. Doorheen de geschiedenis hebben niet alleen mensen, maar ook planten en dieren zich voortdurend verplaatst.

Migreren betekent eigenlijk verhuizen. Mensen verplaatsen zich niet zonder reden. Wij zijn allen op zoek naar geluk, in de hoop dat we elders een beter leven vinden.

Als we nadenken over hoe wij morgen met migratie willen omgaan, moeten we naar het verleden durven kijken. Ontmoetingen tussen mensen uit de hele wereld en een intense uitwisseling van ideeën en tradities hebben onze samenleving gemaakt tot wat zij vandaag is. En dat zal in de toekomst niet anders zijn. Onze wereld is het product van migratie en wij zijn allemaal kinderen van migranten.

Tekst van Hannelore Goeman in het pedagogisch dossier ‘Ben ik een migrant?’

Wat is een migrant?

Het is moeilijk om de term “migrant” precies te definiëren, want hij dekt vele verschillende realiteiten die complexer zijn dan het lijkt. Niettemin kan hij worden omschreven als een persoon die zich verplaatst en zich in een andere streek gaat vestigen. In die zin kunnen we ooit allemaal migranten zijn.

Toch kunnen we ons afvragen tot wanneer een persoon een migrant blijft. Is een kind dat in België is geboren, maar een vreemde nationaliteit heeft nog altijd een migrant? Zou dezelfde persoon die de Belgische nationaliteit heeft verkregen daarentegen niet meer als een migrant worden beschouwd?

In het begin

Al duizenden jaren voor de grote ontdekkingsreizigers de oceanen afschuimden, trokken onze prehistorische voorouders de wereld rond. Reizen zit de mens in het bloed. De recente technische vooruitgang heeft er in grote mate toe bijdragen dat verplaatsingen intensiever en gemakkelijker zijn geworden.

Vóór de Eerste Wereldoorlog

Tot vlak na de Eerste Wereldoorlog was het aantal Belgen dat ons land verliet groter dan het aantal buitenlanders dat zich hier kwam vestigen. In de loop van de geschiedenis zijn honderdduizenden Belgen naar het buitenland getrokken om hun geluk te beproeven, soms naar verre landen als de Verenigde Staten of Congo, maar vaak veel dichter bij huis.

Na de Tweede Wereldoorlog

België is een migratieland. De immigratie na de Tweede Wereldoorlog en in de jaren zestig was gewenst én georganiseerd door de overheid met bilaterale akkoorden om buitenlandse arbeidskrachten naar België te halen.

Sinds 2000

De laatste drie decennia vertonen zowel de immigratie- als de emigratietendensen een duidelijke toename in de migratiebewegingen van vreemdelingen. Sinds de jaren 2000 is die toename opvallend sterk. In 2011 zijn 138.071 vreemdelingen het land binnengekomen tegenover 62.909 in het jaar 2000.

Tegenwoordig

In 2012 wordt echter gebroken met die trend en wordt een daling van 10% vastgesteld bij het aantal internationale immigraties in vergelijking met 2011. Dit is de eerste aanwijsbare daling van de immigratie in de afgelopen twee decennia. In 2013 stabiliseerde die tendens en telde men 122.079 vreemde immigraties of 2% minder dan in 2012.

Onze peter aan het woord

Herman Van Rompuy, oud-voorzitter van de Europese Raad heeft het met ons over migratie.